Instalacje gazowe a ekologia

Jednorodny skład mieszanki paliwowo-powietrznej decyduje o tym, że LPG można uznać za ekologiczne paliwo. Mieszanka gazowo-powietrzna jest dokładnie spalana nawet bez katalizatora. Przekłada się to na mniejszą zawartość szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Pomiary wykazują, że zawartość tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów w spalinach LPG jest niższa niż w przypadku spalin benzyny czy ropy. Korzyści dla środowiska wynikają z braku związków ołowiu i siarczanów w spalinach mieszanki gazowo-powietrznej.

Spaliny nie zawierają też żadnych węglowodorów aromatycznych. Zanieczyszczenie spalinami silników benzynowych jest większe o około 15% w przypadku dwutlenku węgla, 20% w przypadku tlenku węgla i 50% w przypadku węglowodorów. Substancje te mają niekorzystny wpływ na stan zdrowia społeczeństwa.

Montując instalację gazową mamy niższe koszta eksploatacji oraz mniejszą ilości emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji przez silnik. Zjawisko rosnącego przechodzenia na tańszy gaz jest w takim razie pożądane ze względów ekologicznych – nie chodzi tu jedynie o polepszenie się składu powietrza, ale również o opóźnienie zmian klimatycznych spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska, które mają wpływ na coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych.

Wzrost ilości aut, które poruszają się po drogach Europy a co za tym idzie wzrost źródeł ilości emisji zanieczyszczenia spowodował wprowadzenie limitów zawartości toksyn zawartych w spalinach samochodowych. Norma EURO3 ogranicza górną zawartość tlenków węgla do 2,3g/km, węglowodorów do 0,15g/km i tlenków azotu do 0,15g/km. Silniki benzynowe które spełniały tą normę, po instalacji LPG, spełniają bardziej wymagającą normę EURO4, która ogranicza emisję szkodliwych toksyn odpowiednio do 1g/km, 0,1g/km i 0,08g/km.

Nie ulega wątpliwości że ropa kiedyś się skończy, wymusza to poszukiwanie alternatywnych źródeł energii oraz paliw. Do tej pory najlepiej z ropą i benzyną konkuruje właśnie gaz, w kategoriach - cenowej, wartości opałowych i toksyczności. Dlatego udział tego paliwa w bilansie energetycznym stale wzrasta...